Daily Archives: September 14, 2013

Perubahan Wujud Materi (Perubahan Kimia)

Semua materi dapat berubah dari satu keadaan (wujud) ke keadaan (wujud) lain. Ini membutuhkan suhu yang sangat rendah atau tekanan yang sangat tinggi, tetapi hal ini dapat dilakukan. Perubahan fasa/wujud terjadi ketika titik-titik tertentu tealah tercapai (titik leleh maupun titik didih). Kadang-kadang cairan ingin menjadi